دانلود کتاب هانی پات و هانی نت

دانلود کتاب هانی پات و هانی نت (HONEYPOT AND HONEYNET)

هانی پاتها یک تکنولوژی تقریبا جدید و شدیداً پویا هستند. همین ماهیت پویا باعث می شود که به راحتی نتوان آنها را تعریف کرد. هانی پات ها به خودی خود یک راه حل به شمار نرفته و هیچ مشکل امنیتی خاصی را حل نمی کنند، بلکه ابزارهای بسیار انعطاف پذیری هستند که کارهای مختلفی برای امنیت اطلاعات انجام می دهند و تأثیر شگرفی بر امنیت سازمان می گذارند.

 

این فن آوری با تکنولوژیهایی مانند فایروالها و سیستمهای تشخیص نفوذ متفاوت است، چرا که آنها مسائل امنیتی خاصی را حل کرده و به همین دلیل راحت تر تعریف می شوند. فایروالها یک تکنولوژی پیشگیرانه به شمار می آیند، آنها از ورود مهاجمان به شبکه یا سیستم های کامپیوتری جلوگیری می کنند. سیستم های تشخیص نفوذ ها یک تکنولوژی تشخیصی هستند. هدف آنها این است که فعالیتهای غیر مجاز یا خرابکارانه را شناسایی کرده و درباره آنها به متخصصان امنیت هشدار دهند. تعریف هانی پات کار سخت تری است، چرا که آنها در پیشگیری، تشخیص، جمع آوری اطلاعات و کارهای دیگری مورد استفاده قرار می گیرند، اما حالت دفاعی ندارند و به عبارتی کار امنیتی نمی کنند اما بر امنیت شبکه به شدت تأثیر می گذارند.

شاید بتوان یک هانی پات را با عناوین زیر توصیف کرد:

دانلود کتاب هانی پات و هانی نت

یک هانی پات با هویتی نفوذ پذیر به وظایف خود می پردازد.

هانی پات یک سیستم اطلاعاتی است که ارزش آن به استفاده غیر مجاز و ممنوع دیگران از آن است.

 

این تعاریف به وسیله اعضای لیست ایمیل هانی پات انجام شده است. لیست ایمیل هانی پات یک انجمن متشکل از بیش از ۵۰۰۰ متخصص امنیت است. از آنجاییکه هانی پات ها در اشکال و اندازه های مختلفی وجود دارند، ارائه تعریف جامعی از آن کار بسیار سختی است. تعریف یک هانی پات نشان دهنده نحوه کار آن و یا حتی هدف آن نیست. این تعریف صرفاً ناظر به نحوه ارزش گذاری یک هانی پات است. به عبارت ساده تر، هانی پاتها تکنولوژی هستند که ارزش آنها به تعامل مجرمان با آنها بستگی دارد. تمامی هانی پات ها بر اساس یک ایده کار می کنند:

هیچکس نباید از آنها استفاده کند و یا با آنها تعامل برقرار نماید، هر تعاملی با هانی پات غیر مجاز شمرده شده و نشانه ای از یک حرکت خرابکارانه به شمار می رود.

ادامه خبر
  • 18 607
  • 0