دانلود کتاب طراحی Quality Of Service در شبکه های LAN و WAN و VPN

 دانلود کتاب طراحی Quality Of Service در شبکه های LAN و WAN و VPN

 در این پست برای شما عزیزان کتاب دیگری از مجموعه کتاب های ادوار سیسکو را ارائه کرده ایم این کتاب به ویژگی qos در شبکه های می پردازد

QOS چیست ؟

QOS در واقع مکانیزمی برای افزایش کیفیت ارتباطات است که در این کتاب کلیه ارتباطات LAN , WAN و VPN را برررسی خواهیم کرد

در واقع در این مکانیزم ما به دنبال ایجاد شرایط بهتر و با کیفیت تر برای راهندازی ارتباطات هستیم به عنوان مثال در شبکه های که هدف انتقال صدا و تصویر در شبکه است

دانلود کتاب طراحی Quality Of Service در شبکه های LAN و WAN و VPN

سرعت انتقال و کیفیت آن از اهمیت بالایی برخوردار  است چرا که در این شبکه ها اگر بیش از 10 میلی ثانیه بین انتقال پکت ها وقفه باشد

این شبکه های قابلیت اطمینان خود را از دست می دهد و صدا و تصویری که بر روی پکت های IP سوار شده اند با تاخیر خواهند رسید

مبحث QOS  در اغلب سرویس های شبکه موثر است و ما سعی داریم در این آموزش شما را بیش از پیش با این موضوع آشنا کنیم

سرفصل های این آموزش عبارتند از :

 

Chapter 1 : Introduction to QoS
QoS Evolution
User Network Expectations
End User
Information Technologies Management
Understanding QoS
End-to-End QoS
All Packets Are (Not) Equal
The Challenges of Converged Networks
QoS Models
IntServ Overview
DiffServ Overview
Introduction to the QoS Toolset
Simplifying QoS
Modular QoS Command-Line Interface
QoS Baseline
Default Behavior
Cross-Platform Feature Consistency
Automatic QoS
The Continuing Evolution of QoS

Chapter 2 : QoS Design Overview
QoS Requirements of VoIP
Voice (Bearer Traffic)
Call-Signaling Traffic
QoS Requirements of Video
Interactive-Video
Streaming-Video
QoS Requirements of Data
Best-Effort Data
Bulk Data
Transactional Data/Interactive Data
Locally Defined Mission-Critical Data
DLSw+ Considerations
QoS Requirements of the Control Plane
IP Routing
Network-Management
Scavenger Class
DoS and Worm Mitigation Strategy Through Scavenger Class QoS
Principles of QoS Design
General QoS Design Principles
Classification and Marking Principles
Policing and Markdown Principles
Queuing and Dropping Principles
DoS and Worm Mitigation Principles
Deployment Principles

Part II : QoS Toolset
Chapter 3 : Classification and Marking Tools
Classification Tools
Modular QoS Command-Line Interface Class Maps
Network-Based Application Recognition
Marking Tools
Class-Based Marking
Class-Based Policing
Committed Access Rate
Policy-Based Routing
Voice Gateway Packet Marking
Layer 2 Marking Fields
Layer 3 Marking Fields
Translating Layer 2 and Layer 3 Packet Markings
L2 Protocol Tunneling
VPN
NBAR
MPLS
IP—ATM/Frame Relay Bundles
Level 2 to Level 3 Packet-Marking Translation


Chapter 4 : Policing and Shaping Tools
Token Bucket Algorithms
Policers
Policers as Markers
Committed Access Rate
Class-Based Policing
Shapers
Shaping Algorithms
Shaping on ATM and Frame Relay Networks
Generic Traffic Shaping
Class-Based Shaping
Further Reading
DiffServ Policing Standards
Policing
ATM PVC Traffic Parameters
Frame Relay Traffic Shaping
Traffic Shaping


Chapter 5 : Congestion-Management Tools
Understanding Scheduling and Queuing
Legacy Layer 3 Queuing Mechanisms
Priority Queuing
Custom Queuing
Weighted Fair Queuing
IP RTP Priority Queuing
Currently Recommended Layer 3 Queuing Mechanisms
Class-Based Weighted Fair Queuing
Low-Latency Queuing
Layer 2 Queuing Tools
Frame Relay Dual-FIFO
PVC Interface Priority Queuing
Tx-ring
PAK_priority

Chapter 6 : Congestion-Avoidance Tools
Random Early Detection
Weighted Random Early Detection
DSCP-Based Weighted Random Early Detection
Explicit Congestion Notification
Further Reading
DiffServ Standards Relating to WRED
Cisco IOS WRED Documentation

Chapter 7 : Link-Specific Tools
Header-Compression Techniques
Related Standards
TCP Header Compression
RTP Header Compression
Compression Formats
Layer 2 Encapsulation Protocol Support
Summary of cRTP Formats and Protocol Encapsulations
Class-Based Header Compression
Advanced Topics on cRTP
Link Fragmentation and Interleaving
Fragment Sizes
Multilink PPP LFI
Frame-Relay Fragmentation
LFI for Frame Relay/ATM Service Interworking
IPSec Prefragmentation
IETF Standards
Frame Relay Forum Standards
Header Compression
Link Fragmentation and Interleaving

Chapter 8 : Bandwidth Reservation
RSVP Overview
RSVP Service Types
Admission Control
RSVP and LLQ
MPLS Traffic Engineering
Scalability
RSVP-DiffServ Integration
Endpoints and Proxies
Further Reading
Cisco IOS Documentation

Chapter 9 : Call Admission Control (CAC)
CAC Overview
CAC Defined
CAC Tool Categories
Local CAC Tools
Measurement-Based CAC Tools
Resource-Based CAC Tools
CallManager Locations CAC
Gatekeeper CAc
RSVP
Example of VoIP CAC Through RSVP
Further Reading
General
Cisco IOS Documentation


Chapter 10 : Catalyst QoS Tools
Generic Catalyst QoS Models
Classification, Marking, and Mapping
Policing and Markdown
Queuing and Dropping
Catalyst 2950
Catalyst 2950 Classification, Marking, and Mapping
Catalyst 2950 Policing and Markdown
Catalyst 2950 Queuing
Catalyst 3550
Catalyst 3550 Classification, Marking, and Mapping
Catalyst 3550 Policing and Markdown
Catalyst 3550 Queuing and Dropping
Catalyst 2970, 3650, and 3750
Catalyst 2970/3560/3750 Classification, Marking, and Mapping
Catalyst 2970/3560/3750 Policing and Markdown
Catalyst 2970/3560/3750 Queuing and Dropping
Catalyst 4500
Catalyst 4500 Classification, Marking, and Mapping
Catalyst 4500 Policing and Markdown
Catalyst 4500 Queuing and Dropping
Catalyst 6500
Catalyst 6500 Classification, Marking, and Mapping
Catalyst 6500 Policing and Markdown
Catalyst 6500 Queuing and Dropping

Chapter 11 : WLAN QoS Tools
QoS for Wireless LANs Versus QoS on Wired LANs
Upstream Versus Downstream QoS
IEEE 802.11 DCF
Interframe Spaces
Random Backoffs/Contention Windows
IEEE 802.11e EDCF
QoS Basic Service Set Information Element
IEEE 802.1D Classes of Service
QoS Operation on Cisco APs
Configuring QoS on Cisco APs

Part III : LAN QoS Design
Chapter 12 : Campus QoS Design
DoS/Worm-Mitigation Strategies
Scavenger-Class QoS Operation
Call-Signaling TCP/UDP Ports in Use
Access-Edge Trust Models
Trusted Endpoint Models
Untrusted Endpoint Models
Conditionally Trusted Endpoint(s) Models
Catalyst 2950 QoS Considerations and Design
Catalyst 2950: Trusted Endpoint Model
Catalyst 2950: Untrusted PC with SoftPhone Model
Catalyst 2950: Untrusted Server Model
Catalyst 2950: Conditionally Trusted IP Phone + PC: Basic Model
Catalyst 2950: Conditionally Trusted IP Phone + PC: Advanced Model
Catalyst 2950: Queuing
Catalyst 3550 QoS Considerations and Design
Catalyst 3550: Trusted Endpoint Model
Catalyst 3550: Untrusted PC with SoftPhone Model
Catalyst 3550: Untrusted Server Model
Catalyst 3550: Conditionally Trusted IP Phone + PC: Basic Model
Catalyst 3550: Conditionally Trusted IP Phone + PC: Advanced Model
Catalyst 3550: Queuing and Dropping
Catalyst 2970/3560/3750 QoS Considerations and Design
Catalyst 2970/3560/3750: Trusted Endpoint Model
Catalyst 2970/3560/3750: Untrusted PC with SoftPhone Model
Catalyst 2970/3560/3750: Untrusted Server Model
Catalyst 2970/3560/3750: Conditionally Trusted IP Phone + PC: Basic Model
Catalyst 2970/3560/3750: Conditionally Trusted IP Phone + PC: Advanced Model
Catalyst 2970/3560/3750: Queuing and Dropping
Catalyst 4500-SupII+/III/IV/V QoS Considerations and Design
Catalyst 4500: Trusted Endpoint Model
Catalyst 4500: Untrusted PC with SoftPhone Model
Catalyst 4500: Untrusted Server Model
Catalyst 4500: Conditionally Trusted IP Phone + PC: Basic Model
Catalyst 4500: Conditionally Trusted IP Phone + PC: Advanced Model
Catalyst 4500: Queuing
Catalyst 6500 QoS Considerations and Design
Catalyst 6500: CatOS Defaults and Recommendations
Catalyst 6500: Trusted Endpoint Model
Catalyst 6500: Untrusted PC with SoftPhone Model
Catalyst 6500: Untrusted Server Model
Catalyst 6500: Conditionally Trusted IP Phone + PC: Basic Model
Catalyst 6500: Conditionally Trusted IP Phone + PC: Advanced Model
Catalyst 6500: Queuing and Dropping
Catalyst 6500: PFC3 Distribution-Layer (Cisco IOS) Per-User Microflow Policing
WAN Aggregator/Branch Router Handoff Considerations
Case Study: Campus QoS Design

Part IV : WAN QoS Design
Chapter 13 : WAN Aggregator QoS Design
Where Is QoS Needed over the WAN?
WAN Edge QoS Design Considerations
Software QoS
Bandwidth Provisioning for Best-Effort Traffic
Bandwidth Provisioning for Real-Time Traffic
Serialization
IP RTP Header Compression
Tx-ring Tuning
PAK_priority
Link Speeds
Distributed Platform QoS and Consistent QoS Behavior
WAN Edge Classification and Provisioning Models
Slow/Medium Link-Speed QoS Class Models
High Link Speed QoS Class Models
WAN Edge Link-Specific QoS Design
Leased Lines
Frame Relay
ATM
ATM-to-Frame Relay Service Interworking
ISDN
Case Study: WAN Aggregation Router QoS Design
Further Reading

Chapter 14 : Branch Router QoS Design
Branch WAN Edge QoS Design
Unidirectional Applications
Branch Router LAN Edge QoS Design
DSCP-to-CoS Remapping
Branch-to-Campus Classification and Marking
NBAR Known-Worm Classification and Policing
Case Study: Branch Router QoS Design

Part V : VPN QoS Design
Chapter 15 : MPLS VPN QoS Design
Where Is QoS Needed over an MPLS VPN?
Customer Edge QoS Design Considerations
Layer 2 Access (Link-Specific) QoS Design
Service-Provider Service-Level Agreements
Enterprise-to-Service Provider Mapping Models
Provider-Edge QoS Considerations
Service Provider-to-Enterprise Models
MPLS DiffServ Tunneling Modes
Core QoS Considerations
Aggregate Bandwidth Overprovisioning
DiffServ in the Backbone
MPLS Traffic Engineering
Case Study: MPLS VPN QoS Design (CE/PE/P Routers)

Chapter 16 : IPSec VPN QoS Design
Site-to-Site V3PN QoS Considerations
IPSec VPN Modes of Operation
Packet Overhead Increases
cRTP and IPSec Incompatibility
Prefragmentation
Bandwidth Provisioning
Logical Topologies
Delay Budget Increases
ToS Byte Preservation
QoS Pre-Classify
Pre-Encryption Queuing
Anti-Replay Implications
Control Plane Provisioning
Site-to-Site V3PN QoS Designs
Headend VPN Edge QoS Options for Site-to-Site V3PNs
Teleworker V3PN QoS Considerations
Teleworker Deployment Models
Broadband-Access Technologies
Bandwidth Provisioning
Asymmetric Links and Unidirectional QoS
Broadband Serialization Mitigation Through TCP Maximum Segment Size Tuning
Split Tunneling
Teleworker V3PN QoS Designs
Case Study: IPSec VPN QoS Design

ادامه خبر
  • 16 509
  • 2

دانلود کتاب Cisco CCNP Service Provider SPCore Exam 642-887

دانلود کتاب Cisco CCNP Service Provider SPCore Exam 642-887

در این پست قصد داریم تا کتاب دیگری از گرایش سرویس پروایدر سیسکو برای شما ارائه کنیم هدف ما دراین کتاب و دوره ی آموزشی پیرامون آن شناخت زیرساخت و هسته سرویس های خدمات دهنده اینترنتی و اینترانتی می باشد

در واقع دوره های سرویس پروایدر با هدف ایجاد ارتباطات WAN ارائه می شود به همین منظور در این دوره ابتدا با پروتکل های مسیریابی همچون ospf و isis آشنا می شویم و پس از آن به صورت پیشرفته به آموزش تکنولوژی MPLS خواهیم پرداخت

دانلود کتاب Cisco CCNP Service Provider SPCore Exam 642-887

MPLS سرویسی ترکیبی از لایه 2 و 3 است و هدف آن ایجاد ارتباط بین autonomous system ها در شبکه WAN می باشد

این تکنولوژی در بین متخصصان سرویس پروایدر به تکنولوژی لایه 2/5 معروف است

پس از MPLS با مبحث QOS که مخفف Quality Of Service آشنا خواهید شد

سرفصل های این دوره عبارتند از :

Introduction Revision For OSPF

Revision For ISIS

Introduction To Multiprotocol Label Switching

MPLS Operation Protocols

Configuration Service provider Lab

MPLS Traffic Engineering

MPLS Traffic Engineering Operations & Configuration

LAB Service Provider

QOS Introduction

QOS Clssification & Marking

QOS Congestion Management And Avoidance

Mpls QOS Models

ادامه خبر
  • 15 265
  • 0