آموزش کابل و کابل کشی در شبکه های لن و دیتاسنتر با فیبرنوری و سیم مسی

آموزش کابل و کابل کشی در شبکه های لن و دیتاسنتر با فیبرنوری و سیم مسی

پروژه های شبکه به دو قسمت پسیو و اکتیو تقسیم می شود . پروژه های اکتیو مربوط به پیکربندی تجهیزات و پروژه های پسیو مربوط به کابل کشی و آرایش رک در شبکه می شود

در این کتاب شما با قوانین کابل کشی برای شبکه LAN و دیتاسنتر آشنا خواهید شد که بدین منظور از کابل های مسی و فیبرنوری استفاده می شود

در این پست دو جلد کتاب آماده شده است که سرفصل های آن عبارتند از :

BOOK 1 : Cabling Part 1

Chapter 1: Introduction to Data Cabling
Chapter 2: Cabling Specifications and Standards
Chapter 3: Choosing the Correct Cabling
Chapter 4: Cable System and Infrastructure Constraints
Chapter 5: Cabling System Components
Chapter 6: Tools of the Trade
Chapter 7: Copper Cable Media
Chapter 8: Fiber-Optic Media
Chapter 9: Wall Plates
Chapter 10: Connectors
Chapter 11: Network Equipment
Chapter 12: Wireless Networks
Chapter 13: Cabling System Design and Installation
Chapter 14: Cable Connector Installation
Chapter 15: Cable System Testing and Troubleshooting
Chapter 16: Creating a Request for Proposal
Chapter 17: Cabling @ Work: Experience from the Field

BOOK 2 : Cabling Part 2

Chapter 1: History of Fiber Optics and Broadband Access
Chapter 2: Principles of Fiber-Optic Transmission
Chapter 3: Basic Principles of Light
Chapter 4: Optical Fiber Construction and Theory
Chapter 5: Optical Fiber Characteristics
Chapter 6: Safety
Chapter 7: Fiber-Optic Cables
Chapter 8: Splicing
Chapter 9: Connectors
Chapter 10: Fiber-Optic Light Sources and Transmitters
Chapter 11: Fiber-Optic Detectors and Receivers
Chapter 12: Passive Components and multiplexers

Chapter 13: Passive Optical Networks
Chapter 14: Cable Installation and Hardware
Chapter 15: Fiber-Optic System Design Considerations
Chapter 16: Test Equipment and Link/Cable Testing
Chapter 17: Troubleshooting and Restoration

Download Link کتاب آموزش کابل و کابل کشی در شبکه های لن و دیتاسنتر

حجم : 75 مگ

زبان : انگلیسی

تعداد صفحات : 2100

سطح : حرفه ایی

ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود