دانلود کتاب Certified Information Systems Security Professioanal (CISSP) از مجموعه ISC

دانلود کتاب Certified Information Systems Security Professioanal (CISSP) از مجموعه ISC

می توان گفت دوره CISSP  از مهم ترین دوره های امنیتی شبکه است که دارای اعتبار فوق العاده بالا در سازمان های رسمی و بین المللی می باشد

در این دوره تسلط شما بر مباحث و زیر ساخت امنیتی مورد بررسی قرار می گیرد

مطالعه این کتاب برای متخصصین امنیت شدیدا توصیه می شود

محصول فوق شامل آخرین آپدیت های سال 2018 می باشد

از جمله سرفصل های این کتاب عبارتند از :

آموزش دوره cissp

فصل 1 مدیریت امنیت از طریق اصول و سیاست
فصل 2 مفهوم امنیت شخصی و مدیریت ریسک
فصل 3 برنامه ریزی تداوم کسب و کار
فصل 4 قوانین، مقررات، و انطباق
فصل 5 حفاظت از امنیت دارایی ها
فصل 6 رمزنگاری و الگوریتم های کلیدی متقارن
فصل 7 PKI و برنامه های رمزنگاری
فصل 8 اصول مدل های امنیتی، طراحی و قابلیت ها
فصل 9 آسیب پذیری های امنیتی، تهدیدات و اقدامات مقابله با آن
فصل 10 الزامات امنیت فیزیکی
فصل 11 معماری شبکه امن و حفاظت از قطعات شبکه
فصل 12 ارتباطات امن و حملات شبکه
فصل 13 مدیریت هویت و تأیید اعتبار
فصل 14 کنترل و دسترسی به نظارت
فصل 15 بررسی و تست امنیتی
فصل 16 مدیریت عملیات امنیتی
فصل 17 جلوگیری و پاسخ به حوادث
فصل 18 برنامه ریزی فاجعه
فصل 19 تحقیقات و اخلاق
فصل 20 امنیت نرم افزار توسعه
فصل 21 کد مخرب و حمله برنامه

Chapter 1 Security Governance Through Principles and Policies

Chapter 2 Personnel Security and Risk Management Concepts

Chapter 3 Business Continuity Planning

Chapter 4 Laws, Regulations, and Compliance

Chapter 5 Protecting Security of Assets

Chapter 6 Cryptography and Symmetric Key Algorithms

Chapter 7 PKI and Cryptographic Applications

Chapter 8 Principles of Security Models, Design, and Capabilities

Chapter 9 Security Vulnerabilities, Threats, and Countermeasures

Chapter 10 Physical Security Requirements

Chapter 11 Secure Network Architecture and Securing Network Components

Chapter 12 Secure Communications and Network Attacks

Chapter 13 Managing Identity and Authentication

Chapter 14 Controlling and Monitoring Access

Chapter 15 Security Assessment and Testing

Chapter 16 Managing Security Operations

Chapter 17 Preventing and Responding to Incidents

Chapter 18 Disaster Recovery Planning

Chapter 19 Investigations and Ethics

Chapter 20 Software Development Security

Chapter 21 Malicious Code and Application Attacks

لینک دانلود کتاب CISSP 2018

حجم : 21 M

تعداد صفحات : 1100

زبان : انگلیسی

سطح : حرفه ایی مخصوص امتحانات بین الملل

ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود